top of page

Individuele begeleiding

Paard en meer biedt individuele begeleiding aan kinderen/ jongeren die een probleem ervaren op één of meerdere leefgebieden. Voordat de hulp begint worden er tijdens het kennismakingsgesprek doelen opgesteld, hieraan zal gewerkt worden gedurende het traject. Hierbij kun je denken aan het toenemen van het zelfvertrouwen, omgaan met gevoelens, het vergroten van de zelfredzaamheid, omgaan met je ADHD of autisme, het verwerken van moeilijke ervaringen zoals bijvoorbeeld echtscheiding of verlies en meer. Paard en meer biedt zorg op maat, indien nodig worden doelen bijgesteld.
De individuele begeleiding is erop gericht om het kind/ jongere vaardigheden eigen te laten maken zodat deze meegenomen kunnen worden naar de thuissituatie.

Afhankelijk van de hulpvraag en interesses van het kind/ jongere kan er gekozen worden voor het werken met het paard of de hond. Hierbij kun je denken aan:
Coachingsactiviteiten
Paardrijles
Voltige
Bosrit/ wandeling
Werken met spelmateriaal
Grondwerk

Paard en meer vindt het belangrijk dat er gekeken wordt naar de individuele behoeften van het  kind/ jongere, er wordt zorg op maat geboden.

Om te leren:

- Opkomen voor jezelf
- Meer zelfvertrouwen te krijgen

- Omgaan met spanning en angst

- Uiten van emoties

- Je beter te voelen

- Minder verdriet te ervaren

- Omgaan met eigen gedrag
- Leren door te doen

bottom of page