top of page

Groepsbegeleiding

Paard en meer biedt groepsbegeleiding aan kinderen/ jongeren die problemen ervaren op sociaal gebied. Tijdens de groepsbegeleiding wordt er gewerkt aan het krijgen van sociale vaardigheden, contact maken en onderhouden, leren omgaan met leeftijdsgenoten, luisteren naar de ander, overleggen met elkaar en voor jezelf opkomen.
Voor aanvang van de hulpverlening worden er tijdens een kennismakingsgesprek doelen opgesteld waaraan gedurende het traject gewerkt zal worden. Indien nodig worden de doelen bijgesteld.

De kinderen/ jongeren voeren in groepsverband samen met de pony een samenwerkingsopdracht uit, dit kan zowel op als naast de pony zijn. De opdracht wordt gezamenlijk doorgesproken en geëvalueerd.

Een vast terugkomend onderdeel van het programma is de verzorging van de dieren. Hierbij kan gedacht worden aan het opruimen van de mest, hooi geven, water geven en de gebruikte spullen opruimen. Paard en meer vindt het belangrijk dat kinderen/ jongeren leren verantwoordelijkheid te dragen voor de dieren en hun omgeving.

Om te leren:

- Communiceren

- Aangaan van sociaal contact

- Onderhouden van sociaal contact

- Samenwerken
- Ervaren en beleven

bottom of page