top of page

Gezinsbegeleiding

Paard en meer biedt gezinsbegeleiding aan het hele gezin mocht dit nodig zijn. Er kan regelmatig onenigheid zijn of er kan sprake zijn van miscommunicatie doordat men elkaar niet begrijpt. Het gezin kan worden aangemeld, tijdens de individuele begeleiding van een kind/ jongere kan het noodzakelijk zijn dat het hele gezin betrokken wordt.

Om te leren:

- Communiceren

- Samenwerken

- Respecteren/ accepteren
- Ervaren en beleven

bottom of page