top of page

Pedagogisch klimaat

Paard en meer werkt vanuit de visie dat kinderen leren op het moment dat ze plezier hebben en zich veilig voelen. Als kinderen zich veilig voelen gaan kinderen ondernemen uitproberen. Daardoor leren ze. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich begrepen en geaccepteerd voelen. Het ervaren van emotionele steun en veiligheid is belangrijk voor het ontwikkelen van competenties. 
Structuur bieden en grenzen stellen betekent duidelijk maken van wat er van kinderen verwacht word, door situaties, activiteiten en taken te structuren. Structuur biedt kinderen houvast en draagt bij aan get gevoel van veiligheid en competentie. Er wordt gewerkt vanuit een positieve sfeer waarin openheid en eerlijkheid belangrijk is. Door op het juiste moment de juiste informatie te bieden leren kinderen begrijpen wat er gebeurd. Jongeren onderling worden gestimuleerd naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen en samen te werken. 
Het zo nodig stimuleren en ondersteunen van interacties tussen jeugdige en diens ouders/ verzorgers is een onderdeel van de begeleiding van Paard en meer. Paard en meer werkt vanuit deze sfeer met behulp van dieren aan de ontwikkeling van de jeugdige. 

Leren door te doen

Bij Paard en meer wonen allerlei dieren; paarden in alle soorten en maten, honden, katten, schapen, geiten, kippen en een varken. De dieren lopen zoveel mogelijk los op ons terrein, de paarden staan zoveel mogelijk in kleine groepjes op de wei of in de paddock. De paarden en honden helpen in de begeleiding van de kinderen/ jongeren, de andere dieren lopen er bij, erdoorheen en gaan hun eigen gang.  

Paarden en honden oordelen niet, het maakt ze niet uit hoe je eruit ziet of wat anderen van je denken. Paarden en honden zijn van oorsprong kudde/roedel dieren die leven in het hier en nu en communiceren door middel van lichaamstaal en gedrag. Op die manier communiceren zij ook met mensen. Ze reageren vanuit hun instinct op gedrag en willen het liefste een duidelijk leiderschap. Ze bieden ontspanning en motivatie voor kinderen/ jongeren om gedragingen te veranderen. Het kind leert over zichzelf door oefeningen te doen op of naast het paard of met de hond. Leren door te doen: ervaringsgericht leren.
Tijdens de oefening kan het kind experimenteren met het dier, hoe pak ik het aan? werkt dit? wat kan ik anders doen? Hetgeen wat het kind leert door de oplossingsgerichte werkwijze tijdens een oefening kan worden toegepast in de buitenwereld. 
De oefeningen die worden aangeboden verschillen per kind doordat ieder zijn/haar eigen doelen en interesses heeft waaraan gewerkt wordt gedurende het traject. 

 

Paardrijden kan een onderdeel zijn van de paardentherapie, de principes van Centered Riding staan centraal tijdens de rijles. Centered Riding zorgt voor bewustwording van gevoel en eigen lijf en je leert wat bewegingen en houding voor invloed hebben op het paard, deze principes zijn goed toe te passen in het dagelijks leven.
 

Het werken met de dieren wordt door de kinderen/ jongeren als laagdrempelig ervaren, zij komen met plezier naar Paard en meer wat een goede basis is om te leren. Door met de dieren samen te zijn komen kinderen tot rust en krijgen meer energie. Kinderen/ jongeren voelen zich veilig en gewaardeerd in de omgang en bij de dieren. Ouders vinden het vaak een  fijne rustgevende plek om te zijn.

bottom of page