top of page

Dagbesteding/ dagbehandeling

Paard en meer biedt dagbesteding of dagbehandeling aan kinderen/ jongeren die, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet deel kunnen nemen aan het onderwijs. Met als doel: terugkeren naar school. Tijdens de dagbesteding wordt er gewerkt aan het krijgen van een gezond dag- en nachtritme. Paard en meer biedt een duidelijke dagstructuur, hierdoor ontstaat een voorspelbare en veilige leeromgeving.
Voordat de hulp begint worden er tijdens het kennismakingsgesprek doelen opgesteld, hieraan zal gewerkt worden gedurende het traject.

Onder dagbestedingstaken hoort de verzorging van de dieren, denk bijvoorbeeld aan het brengen van de paarden naar de wei, de dieren eten en drinken geven, mest opruimen, borstelen van de dieren maar ook reparaties en schoonmaakwerkzaamheden in en rondom de boerderij.  
De dagelijkse taken rondom de verzorging van de dieren worden samen uitgevoerd, ieder heeft een eigen taak maar met zijn allen zijn we aan het werk.
 
Buiten de verzorging van de dieren en de uitvoering van de dagelijkse taken is er ruimte voor een rustmoment indien nodig. De koffie -en lunch pauze worden gezamenlijk gehouden, tijdens de pauze is er ruimte voor het voeren van gesprekken of ontspanning. 

Sommige kinderen/ jongeren hebben een complexere zorgvraag, voor deze kinderen/ jongeren heeft Paard en meer dagbehandeling. Bij de dagbehandeling wordt er meer op individueel niveau gewerkt. Bij de dagbehandeling wordt er gebruik gemaakt van de stilte- en leesruimte, knutselruimte en keuken. Verschillende activiteiten worden gedaan om te werken aan de persoonlijke doelen.

Om te leren:

- Structuur te krijgen

- In een ritme te komen

- Sociale contacten aan te gaan

- Zelfstandig te werken

- Meer verantwoording te krijgen

bottom of page